chirurgia plastyczna

Korekcja kształtu nosa

OPIS ZABIEGU

Najczęściej przeprowadzane operacje plastyczne nosa to przywracanie osi symetrii, korekcja zbyt grubego lub zniekształconego czubka nosa, zwężenie nosa, zmniejszenie nosa, usuwanie zgrubień (garbów). Korekcja nosa może obejmować zmianę kształtu całego nosa lub jego części (np. czubka nosa). Często niewielka korekta części chrzęstnej nosa, daje bardzo dobry rezultat kosmetyczny i nie ma potrzeby przeprowadzania bardziej inwazyjnego zabiegu.

U pacjentów, których nos wymaga przeprowadzenia wszystkich typów zabiegów (modelowanie części chrzęstnej, kostnej oraz przegrody nosowej), pełną korekcję przeprowadza się podczas jednego zabiegu. Przed zabiegiem przeprowadzamy symulację komputerową oczekiwanych wyników zabiegu.

Korekcja części chrzęstnej nosa

Korekcję części chrzęstnej przeprowadza się w trybie ambulatoryjnym, pacjent pozostaje w klinice jedynie przez kilka godzin. Zabieg przeprowadza się w znieczuleniu dożylnym i miejscowym. Operacja polega na wykonaniu cięć wewnątrz nosa, a następnie na wymodelowaniu chrząstek okolic czubka nosa i przegrody chrzęstnej. Efektem zabiegu jest ukształtowanie się skory na nowym szkielecie nosa. Nie wykonuje się cięć na skórze (z wyjątkiem korekcji wielkości skrzydeł nosa).

Korekcja części kostnej nosa

Korekcję części kostnej nosa przeprowadza się w znieczuleniu ogólnym dotchawiczym. Pacjent pozostaje w klinice dłużej - około doby. Operacja polega na wykonaniu cięć wewnątrz nosa, następnie na przecięciu kości nosa i uformowaniu odpowiedniego kształtu części kostnej. Korekcja części kostnej może być przeprowadzana równocześnie z modelowaniem części chrzęstnej nosa (lekarz do obu zabiegów wykorzystuje te same cięcia na śluzówkach nosa). Korekcja przegrody nosowej może być wykonana podczas korekcji części kostnej nosa.

Adres: ul. Falista 4a/12N, 61-249 Poznań • tel.: 61 833 24 38 • e-mail: gabinet@chirurgia-gromadzinski.pl